21 Mayıs 2019 Salı
eskişehir öğrenci apartlar yurtlar barınma yurt apart

SERT TEPKİ: ’SİYASİ AHLAKSIZLIK’

Veteriner Hekimleri Odası, toplum sağlığının hiçe sayıldığını yeni bir raporla gözler önüne serdi. Oda Başkanı Kızılinler, Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanları ile ilgili sorumluluğunu alt belediyelerin üstüne atması için “siyasi ahlaksızlık abidesi” diyerek Büyükşehir’i görevini yapmaya davet etti. HAYTAP İl Temsilcisi Ayten Tutkun 'Büyükşehir yasal görevini yapmalı' dedi.

Murat Atikel - Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler hazırladıkları raporla çağrıda bulundu ve “Eskişehir’de sokak hayvanları kısırlaştırılması ve rehabilitasyon meselesi, Büyükşehir Belediyesi’nin yasal olmayan protokollerle Tepebaşı ve Odunpazarı’na devredildiği için siyasi bir ahlaksızlık abidesidir. Bu durumun en büyük sorumlusu Odunpazarı Belediyesi ve asıl sorumlu hayvanat bahçesine trilyonlar harcarken sokak hayvanları ile ilgili gerekeni yapmayan Eskişehir Büyükşehir Başkanlığıdır. Şehrimizde insan, hayvan ve toplum sağlığını tehdit eder duruma gelen bu meselenin çözümü için sorumluluk sahibi herkesi görevini yapmaya davet ediyorum” dedi.

KURUL GÜNDEMİNE TAŞIDILAR
Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi’nin sokak hayvanları konusunda yaptıkları protokolün sorunu çözmekten çok uzak olduğunu belirten Kızılinler, Odunpazarı Belediyesi’nin barınağının yetersizliğini Hayvanları Koruma Kurulu gündemine bir raporla taşıdıklarını belirtti. Kurulda alınan kararla, kurulda bulunan tüm kurumların barınakla ilgili bir rapor hazırlamasına karar verildi. Raporda, barınağın yetersizliği ve sokak hayvanları sorununun boyutu da gözler önüne serildi. HAYTAP gibi kuruluşlar da bu çağrıya destek verdi.
Resim - 22319_1_l.jpg

İşte rapordan can alıcı tespitler

Odunpazarı Belediyesi’nin “Bakımevi” dediği yerin ruhsatı “barınak” ruhsatı, “bakımevi” ruhsatı yoktur. Ve “bakımevi” ruhsatı alabilecek gerekli şartları taşımıyor.
Barınakta, müşahede alanı yok. Yani örneğin, kuduz olduğu fark edilmeyen bir hayvan diğer hayvanlarla bir tutuluyor ve diğer hayvanlara da hastalık bulaşma riski çok.
İki belediye protokol yapmışsa bile, Büyükşehir Belediyesi’nin maddi, ekipman ve personel desteği sağlaması gerekir. Büyükşehir bunları yapmıyor.
3 veteriner hekimin gerekli rehabilitasyonu sağlaması mümkün değildir. En az 7 veteriner hekim gerekmektedir.

Bir tek Eskişehir Büyükşehir yapmıyor

2Eylül, Eskişehir dışında tüm büyükşehir belediyelerinin hayvan bakımevleri ve kısırlaştırma merkezleri kurduğunu sürekli gündeme taşıdı. Ama Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanları sorunu için yıllardır hiçbir şey yapmaması tepki toplamaya devam ediyor.

Odunpazarı’nın barınağı Kurul gündeminde

Veteriner Hekimleri Odası, Odunpazarı Belediyesi’nin barınağını ve Büyükşehir’in sokak hayvanları ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmemesini Hayvanları Hakları Koruma İl Kurulu gündemine taşıdı. Kurulda tüm kurum temsilcilerinin barınağı ziyaret ederek rapor hazırlamasına karar verildi. 14 Kasım’da barınağı ziyaret eden kurum temsilcileri raporlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’ne sunacak. Bölge Müdürlüğü, bu raporlar ışığında yeni bir rapor hazırlayacak.

Resim - 22319_2_l.jpg
Ölüm odaları bulmuşlardı

Son olarak hayvanseverler, Odunpazarı’nın barınağında “ölüm odaları” olarak niteledikleri, yaralı hayvanların bakılmadan tutulduğu odaları bulmuş ve bununla ilgili şikayetçi olmuştu, yasal işlem başlatılmıştı.

HAYTAP: Büyükşehir yasal görevini yapmalı

HAYTAP İl Temsilcisi Ayten Tutkun da sosyal medyadan bir çağrıda bulundu: “Eskişehir’den neden hayvanlar açlıktan ölüyor? Başta Büyükşehir Belediyesinin sahipsiz hayvanlar için bakımevi oluşturması ve ilçelerle koordinasyon sağlaması gerekirken, devrettiği Odunpazarı Belediyesi’nin yetersiz kapasitesi çalışması mümkün değil. Protokolün iptali ile Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yasa gereği görevini yapması sağlanmalı” dedi.

Kontrolsüz üreme devam ediyor

Eskişehir’de asıl sorumlu Büyükşehir Belediyesi’nin kısırlaştırma çalışması yapmaması nedeniyle sokak hayvanlarının kontrolsüz çoğalması devam ediyor. Eskişehir’de çok sayıda hayvansever, Seyitgazi yolu veya şehir çöplüğü etrafında toplanan hayvanlara yiyecek sağlamaya, sağlık açısından da kontrol etmeye çalışıyor.

Ancak bu hayvanların çoğu küpesiz, sağlık kontrolleri yapılmıyor ve kısırlaştırılmadıkları için de kontrolsüz bir şekilde çoğalıyorlar. Hayvanseverler yaklaşan kış mevsiminde hayvanların ölmemesi için büyük çaba gösterirken, bu durumun daha ne kadar böyle gidebileceği soru işareti. Veteriner Hekimleri Odası, Büyükşehir’in acilen kısırlaştırma ve bakımevi kurma çalışmalarına başlaması, sokak hayvanları için harekete geçilmesi çağrısında bulunuyor.

Resim - 22319_1_l.jpg

İzmir’i örnek gösterdi

Eskişehir – Bilecik Veteriner Hekimleri Odası, Eskişehir’de hayvan ve toplum sağlığının nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne seren yeni bir raporla Büyükşehir Belediyesi’ne isyan etti. Raporda ayrıca sokak hayvanları konusunda İzmir Büyükşehir’in yaptıkları örnek gösterilip, Eskişehir Büyükşehir’in yapmamasına tepki gösterildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 1250 ve 550 hayvan kapasiteli iki bakımevi, bir sokak hayvanları polikliniği ve hastanesi, mesai saatleri dışında da çalışan acil müdahale ekibi var. İzmir’deki tüm bakımevlerinin kapasitesi 5 bini geçiyor. Eskişehir Büyükşehir bunlardan hiçbirini yapmamış durumda.

Resim - 22319_4_l.jpg

İşte Veteriner Hekimleri Odası’nın Odunpazarı Belediyesi’nin Hayvan Barınağı ile ilgili raporunun tamamı…

1- BAKIMEVİ MEVCUT HAYVAN KAPASİTESİ

Yaklaşık 2 m2 lik 6 padok, yaklaşık 9 m2 lik 22 adet padok ve 5 m2 lik 5 adet  köpek padoğu bulunmaktadır.

Bakanlığın Sokak Hayvanı İzleme Cetveli Formu dipnot açıklaması gereği hayvan başına 3 m2 hesabına göre ; 9 m2 lik alanlara padok başına 3 hayvandan 66 adet, 5 m2 lik padoklara (yetersiz olmasına rağmen) padok başına hayvandan 10 adet, 2 m2 lik padoklara (yetersiz olmasına rağmen) 5 adet hayvan konulabilir. Bu durumda bakanlık mevzuatı gereği toplam 66+10+5= 81 hayvan kapasitesi olması gerekir. Mevcut kapasitenin 11 i zaten yasaklı el konulmuş hayvanlar için ayrılmış durumdadır. Sokak hayvanı sirkülasyon kapasitesi maksimum 70 olarak belirlenebilir.

2- YAPILACAK TIBBİ MÜDAHALE  KAPASİTESİ 

Yapılacak kısırlaştırma ve kastrasyon sayısı  mevcut kapasite için mevzuata uygun hareket edildiği taktirde şöyle belirlenir.

Gelen her hayvan mutlak suretle kuduz hastalığına önlem olarak 10 gün süre ile karantina yada müşahede altında tutulur. Sonra kısırlaştırma yada kastrasyon ameliyatı yapılır. Uygulama yönetmeliği madde 21, d) ye göre operasyon yaraları iyileştikten sonra ( bu süre tıbbi açıdan ortalama 10 gündür) 7 gün içinde sahiplenilmeyen hayvanlar alındıkları ortama geri bırakılırlar. Buna göre 10 gün kuduz müşahedesi ,10 gün iyileşme süreci ve 7 gün sahiplenme süresi toplandığında 20-27 günlük peryodlarda hayvan giriş çıkışı mümkün olabilir. 81 hayvan bakım bölümü olan bir yerin tüm bölümleri bu iş için ayrılsa bile mevcutta zaten var olan 11 yasaklı ırk sürekli bakım yapıldığından, aylık 70 hayvan ile sınırlı olmaktadır. Bu rakam maksimum rakamdır.

Yukarıda değinilen veriler doğrultusunda bakımevinde yapılacak kısırlaştırma ve ameliyat sayısı 100 rakamını geçemez. Bu rakamdan fazla yapılan her hayvan için mevzuata aykırı davranış sergilenmiş olur. Unutulmamalıdır ki yarası iyileşen tüm hayvanlar ilk gün sahiplenilmez ve bir çoğu yedi günlük bekleme süresini doldurur ve sokağa geri bırakılır. Bu durumda 100 rakamı daha da aşağılara düşer.

Operasyon seti baz alındığında 2 adet kopek kısırlaştırma ve 1 adet kedi kısırlaştırma seti bulunduğu tespit edilmiş ve bunların sterilizasyonu pastör fırını (kuru hava fırını) ile yapılmaktadır. Bu sistem de sterilizasyon genel olarak 175°C’de bir saat, 140°C’de ise 3 saattir. Ancak fırının belirtilen derecelere kadar çıkması ve aletlerin elle tutulabilir seviyede soğuması için de 1 saatlik süreye ihtiyaç vardır. Buna  göre mevcut operasyon seti günde ancak iki kez kullanıma sunulabilir.  Buda günlük operasyon sayısını kedi için 2 kopek için 4 ile sınırlandırmaktadır. Bunların dışındaki dezenfektan kullanımları sadece acil durumlar için geçerli olup sterilizasyon sağlamamaktadır

Mevcut operasyon setleri ve hastalar için ayrılmış özel bölmelerin bulunmadığı göz önüne alındığında bakımevi koşullarında yapılabilinecek cerrahi müdahaleler sadece basit yaralanma ve dikiş uygulamalardan öteye geçemez. Ortopedi seti olmadan, radyoloji ünitesiz, doğru ve ileri teşhis için gerekli hemogram, biyokimya analizörü, mikrobiyolojik ve serolojik test kitleri gibi labratuvar imkanları olmadan sadece hayvan tedavisi tamamen tahmini teşhislere dayalı ya tutarsa mantığı ile yapılabilinir. İleri teşhis ve tedavi gerektiren hastalar geldiği taktirde bu hayvanlar ile ilgili olarak nasıl bir prosedür işletileceği konusunda ne bir talimatname nede yönerge oluşturulmamış, tamamen yönetici düzeyde kişilerin insiyatifine bırakılmış durumdadır. Zaten ileri teşhis ve tedavi imkanları yaratılmış olsa bile mevcut kapasite ancak bu işlere ayrılıp rutin rehabilitasyon işlerini bir kenara itmeye neden olacaktır. Bu bakımevinde hem rehabilitasyon hem de hayvanların tedavi ve hasta bakım faaliyetlerinin bir arada yürütülmesi mümkün gözükmemektedir.

3- BAKIMEVİNİN MEVZUATA GÖRE EKSİKLİKLERİ

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama  Yönetmeliği MADDE 23 e göre         Geçici bakımevlerinde, aşağıda belirilen yapılar hayvan sayısı ile orantılı olarak birbiriyle doğrudan bağlantılı olmayacak birimler halinde yapılır. Bu birimler şunlardır;

1) Her hayvan için etolojk ihtiyaçlarına göre yeterli büyüklükte kapalı ve açık bölmeler,

2) Karantina bölümü,

3) Hasta bakım bölümü,

4) Yavrulu anne bölümü,

5) Hayvan müşahede bölümü,

6) Hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı mutfak bölümü.

Böyle bir yapılanma mevcut bakımevinde yoktur. Uygulama yönetmeliğine göre ruhsat verilemez durumdadır.

  Hayvanların bulunduğu birimden ayrı olacak birimler şunlardır ; Bu birimler kısmen mevcut ancak yetersizdir.

1) Muayene odası,

2) Ameliyat odası, 

 3) İşçi odası,

4) Duş, depo, tuvalet,

5) Veteriner hekim odası,

6) İdare odası.

Uygulama yönetmeliği madde 9 – (1) Sorumlu veteriner hekimler; a) Bağlı bulunduğu kurum, kuruluş ve tüzel kişilerle birlikte çalıştığı yerin mevcut mevzuata uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden ve bu yerlere hayvanların kabul edilip uygun şartlarda bakılmasından, kayıtların tutulmasından, hayvanlara aşılama, ilaçlama, kısırlaştırma ve işaretlemenin yapılmasından, alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonundan, atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından,….. sorumlu tutarak bakımevinde iş akışını tamamen sorumlu veteriner hekim kontrolünde olması gerektiğini vurgulamaktadır. Yine tanımlar başlığı madde 4- ğğ) Sorumlu veteriner hekim: Belediye bakımevlerinde yasalarla belirlenmiş hizmetler ve sorumlulukları yerine getirecek olan veteriner hekim olarak tanımlamaktadır. Ancak bakımevinin görevlendirilmiş sorumlu bir veteriner hekimi bulunmamaktadır.

4- BAKIMEVİNİN HİZMET VERECEĞİ BÖLGE

Belediye kanunu madde 14) …… Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar…. Demektedir. Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol neticesinde ortak bir çalışma yürütülecek ise kapsamı; Odunpazarı Belediyesi imkanlarının ve personelinin ilçe belediye sınırları içerisinde hizmet vermesi, ilçe belediye sınırları dışında kalan alanlar ve yerleşimler için Büyükşehir Belediyesinin maddi destek, yeterli personel ve ekipman sağlaması gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi bu görevleri yerine getirmemiştir. Bunun yerine ilçe belediye personeli kanunlara aykırı şekilde Büyükşehir sınırları dahilinde çalıştırılmıştır. Personeli belediye sınırları dışına gönderirken verilmesi gereken harcırah,yolluk gibi hakları ve görevlendirme yazıları verilmemiştir. Büyükşehir belediyesinin de bakımevinde personel çalıştırdığına dair hiçbir belge ve puantaj yoktur.

5- RUHSAT

Bakımevlerinin ruhsatı 5199 Sayılı Kanun gereği Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği uyarınca verilir. 2015 yılında var olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından verilirdi. Mevcut Bakımevi diye lanse edilen yerin Ruhsatı Bakımevi olmayıp HAYVAN BARINMA YERİ RUHSATIDIR.  Ev ve Süs Hayvanlarının  Üretim Satış Eğitim ve Barınma Yerleri hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak verilir ve bu 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanarak hazırlanmıştır. Bakımevlerinin ruhsat ve denetleme işlemleri 2015 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı tarafından yapılırken, Köpek Bakımevlerinin denetim ve ruhsat işlemleri Orman Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılırdı. Bu gün itibari ile aynı bakanlık olmalarına rağmen ayrı birimler tarafından denetleme ve ruhsat işlemleri yönetilmektedir. Ayrıca yine Hayvan Barınma yerleri klinik hizmetlerin verildiği bir yer olmadığı gibi bakımevlerinden farklı olarak köpek oteli yada eğitim yeri olarak çalışabilirler.    Ev ve Süs Hayvanlarının  Üretim Satış Eğitim ve Barınma Yerleri hakkındaki Yönetmeliğe bakıldığında, Kapsam;  Madde 2, (2)  Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar için yerel yönetimler için açılan bakımevleri ve hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insani ve vicdani amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen 5199 sayılı kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin açacağı bakımevlerini kapsamaz diyerek  Bu yönetmelik uyarınca bakımevlerine ruhsat verilemeyeceğini ayrıca, aynı yönetmelik DÖRDÜNCÜ BÖLÜM, madde 13, ğ) Barınma ve eğitim yerlerine iki aylıktan küçük ve aşısı tamamlanmamış yavru köpekler kabul edilemez, h) Barınma ve eğitim yerlerine kabul edilecek hayvanların aşı ve parazit ilaçlamalarının yapılmış olması şarttır  denmektedir. Madde 18, ç) İş yeri veteriner hekimi, iş yerlerini amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz.

            Bakımevi koşulları 5199 sayıla kanuna uygun olmadığı için, ruhsat alabilmek namına isim benzerliğinden yararlanılarak 5996 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliği uyarınca başvuru yapılarak Kanunlar by-pass edilmiştir. Oysa mevzuatın ilgili maddelerinde değinildiği gibi ruhsat alınan amaca aykırı olarak buralarda sokak hayvanları kabul edilmiş, hiç bir aşısı olmayan yavrular barındırılmış ve kanunen faaliyet alanı içerisinde olmayan operatif girişimler tedaviler yaptırılarak suç işlenmiş ve işlenmeye devam etmektedir.  İlgili yönetmeliğe göre ceza işlemleri yapılması gerekmektedir. İçişleri bakanlığının mart 2012 yılındaki genelgesi uyarınca yerel yönetimler sahipli hayvanlara yönelik hiçbir uygulama yapamazlar. Bu genelge gereği bir belediyenin köpek barınma yeri açması da bir o kadar anlamsızdır.

6- SONUÇ:

WHO ( Dünya Sağlık Örgütü) verilerine göre dünya nüfusunun % 10 kadar sokak hayvanı olduğu tahmin edilmektedir.  500 000 nüfusun yüzde onu 50 000 sokak hayvanına tekabül eder (350 000 civarı olan Tepebaşı nüfusu, 850 000 civarı olan Eskişehir nüfusundan ayrıldığında kalan nüfus). Türkiye de yapılan bir araştırmada ortalama 7 000 hayvana bir belediye veteriner hekimi çalışan düşmektedir. Bu rakamdan yola çıkıldığında 3 veteriner hekimin bu rehabilitasyon işlerini götürmesi imkansızdır. İdeal rakam 7 veteriner hekimdir.

Tüm büyükşehirlerin sokak hayvanı rehabilitasyon işlemleri Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü adı altında kurulmuş müdürlüklerde tamamen veteriner hekimler eliyle yürütülmektedir. İdeali böyledir.

Neredeyse tüm Büyükşehir Belediyeleri sokak hayvanı hastanesi benzeri yapılar kurmuş ve donatılarını da hastane standartlarında yapmışlardır. İl sınırları içerisinde Veteriner Hekimliği fakültesi bulunan iller fakülte hastaneleri ile protokoller gerçekleştirmiş ve iş akış şemalarını buna göre organize ederek belgeye dökmüşlerdir.

Eskişehir İlinin (Tepebaşı ilçesi hariç)  bir sokak hayvanı hastanesine ve toplamda  7 veteriner hekimin çalışabileceği bakımevlerine ihtiyaç vardır. Örnek vermek gerekirse İzmir ili sınırları içerisinde 27 adet ilçe bakımevinin haricinde , yine tamamı ilçe belediyelerine ait 5 adet basit tedavi ve operasyonların yapıldığı sokak hayvanı poliklinikleri mevcuttur. Ayrıca büyükşehir belediyesinin 1250 ve 550 kapasiteli iki bakımevi, bir sokak hayvanı polikliniği ve birde ileri seviyede operatif girişimleri yapabilecek kapasitede hastanesi, mesai dışı zamanlarda çalışan acil müdahale ekibi bulunmaktadır. Tüm İzmir ili kapsamında sadece sokak hayvanları için çalışan ilçe belediyeler ve büyükşehir bünyesinde  100 ün üzerinde veteriner hekim ve bir o kadar tekniker ile teknisyen bulunmaktadır. Bakımevlerinin toplam kapasitesi 5000 civarındadır.

Mevcut HAYVAN BARINMA YERİ RUHSATLI BAKIMEVİ  değildir. Yapılan  protokol, sevk ve idare yönetimi ele alındığında mevzuat, gerekler, örnekler ve araştırma sonuçları Eskişehir ilinde sokak hayvanı rehabilitasyon işlemlerinin bu kapasite ile yapılamayacağını ortaya koymaktadır.

2eylul.com.tr

 Gönderen: haber

YORUM YAZ
Bu habere yorumlar
eskişehir güvenlik kamerası

Eskişehir Güncel Haberleri

Eskişehir Günlük Kiralık Ev

Eskişehir'de bulunan günlük kiralık ev, apart listesi

Eskişehir İkinci El Araç İlanları

İkinci el otomobil, motosiklet, bisiklet, araç ilanları

Eskişehir Emlak Alım Satım Portalı

Ev, işyeri, arazi, tarla alım satım portalı, ücretsiz emlak ilanları

Eskişehir Ücretsiz Seri İlanlar

Eskişehir İş İlanları, Bilgisayar ve Parçaları, Bisiklet/Motosiklet, Bitki-çiçek / Süs-ev Bitkileri, Cep Telefonu, Ders-Eğitim Verenler / Almak İsteyenler, Diğer İlanlar, Ev Arkadaşı, Ev Eşyası, Evcil Hayvanlar, Kitap, Müzik Aletleri, Spor Malzemeleri, İş Arayanlar, İşçi-Eleman Arayanlar