7 Aralık 2019 Cumartesi
eskişehir öğrenci apartlar yurtlar barınma yurt apart

Mühendislik Seçmeyi Düşünüyorsanız Bunları OKUYUN!..

MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİNİ TERCİH EDECEK GENÇLER ve AİLELERİNE;

Üniversite sınav sonuçları 17.07.2019 Çarşamba günü açıklandı. 23-29.07.2019 tarihleri arasında Öğrenci, veli ve rehber öğretmenlerinin işbirliği ile tercihlerini yapacak olup, evlatlarımız yaşam boyu sürdürecekleri mesleklerini belirleyeceklerdir.

Tercih yapacak adayın doğru ve sağlıklı bir seçim yapılabilmesi için, kendisinden neler istendiği ve bunları elde edebilmek adına ne gibi olanaklara sahip olduğunu bilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise, her seçeneğin öğrencinin istek ve koşullarına ne derece uygun olduğu değerlendirilmelidir. Bu çalışmayı dikkatli bir şekilde yapanlar meslek, aile ve sosyal hayatlarında çok daha mutlu ve üretken, yapamayanlar ise mutsuz olacaklardır.

O zaman sloganımız şu olmalı: " Doğru Meslek Sağlam Gelecek"

Gençlerimizin meslek seçimlerini olumsuz etkileyen etmenler nelerdir;

•         Girmek istedikleri mesleklerin niteliklerine uygun olup olmadığının sorgulamaması,

•         Eğitimini almak istedikleri bölüm yerine, popülaritesi olan şehir ya da Üniversite seçmeleri,

•         Daha özgür ve rahat yaşayacakları düşüncesi ile ailelerinden uzak ve lise hayatındaki okul arkadaşları ile beraber hareket etmeleri,

•         Yeterli puanı alamayıp istediği bölümü kazanamadığı halde, bir daha sınava hazırlanmayıp okumuş olmak için tercih yapmaları,

•         Anne-baba ve çevrenin yanlış yönlendirmesinin etkisi altında kalmaları,

•         Mesleklerin toplumsal saygınlık düzeylerinin farklılık göstermesi nedeni ile gençlerin tercihlerinde belirleyici etken oluşturması,

Meslek seçimimizi yaparken nelere dikkat etmeliyiz;

•         Üniversiteler arası yurt dışı öğrenci değişim olanaklarının olduğu bölümler dikkate alınmalı,

•         Üniversitelerin yabancı dil (%100 İngilizce) öğretiminin olduğu bölümlerin önceliği olmalı,

•         "Gelecekte hangi meslekler geçerli olacaktır?" konusunda araştırma yapılmalı,

•         Öğrenci, kişilik ve yeteneklerini gözlemlemeli ve tespit etmeli,

•         İlgi duyulan ve yapmaktan keyif alınan çalışmalar önemsenmeli, meslekler hakkında araştırma yapılıp bilgi toplanmalı,

Mühendislik mesleği ve seçiminde durum nedir?

Mühendis Nedir, Mühendislik, Matematik ve Fen bilimleri alanlarında, ders çalışma (study), deney yapma ve uygulama yolları ile kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak doğanın maddeleri ve kuvvetlerini insanoğlu yararına sunmak üzere ekonomik olan yöntemler geliştiren meslektir.

Mühendislik becerileri; Geleceğin şekillenmesinde rol oynayan mühendislerin hangi becerilere sahip olması gerekliliğini bilmek için uluslararası normları incelemekte yarar vardır.  Bu normlar sayesinde öğrenciler seçim yapmadan kendilerini değerlendirebilirler;             

•         Matematik ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneği,

•         Deney yapma ve veri yorumlama yeteneği,

•         İstenen özelliklere sahip bir sistemin çözüm yöntemlerini tasarlama yeteneği,

•         Disiplinler arası bir grup içinde çalışabilme yeteneği,

•         Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme, çözme yeteneği,

•         Etik sorumlulukların farkında olma,

•         Verimli biçimde diyalog kurabilme yeteneği,

•         Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilecek geniş bakış açısı oluşturabilme, gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını tanımlama; yaşam boyu öğrenmeye çalışma yeteneği,

•         Yürürlükte olan yönetmelikler ile ilgili bilgi sahibi olma ve yapılan değişiklikleri takip etme, mühendislik uygulamaları için gerekli teknolojik mühendislik araçlarını ve tekniğini kullanma yeteneğidir.

Tasarım Süreci: İdeal mühendislik faaliyeti olan tasarım süreci nasıl olmalıdır?

•         Problemin tanımlanması,

•         Gerekli bilgilerin elde edilmesi,

•         Yaratıcı çözümler için araştırma yapılması,

•         İdeal çözüm için belli bir model oluşturulması,

•         Tercih edilen çözümün değerlendirilmesi,

•         Rapor ve planların hazırlanması,

•         Tasarımın hayata geçirilmesi        

Gelişen dünyada; ülkeler arası rekabette, insanların refah ve mutluluğunda yeni teknolojiler geliştirmenin bilinci ile hükümetler hareket etmekte olup, teknolojik gelişimi ve inovasyonu teşvik edici politikalar geliştirmektedirler. Gençleri mühendislik eğitimine yönlendirici uygulamalar hayata geçirmektedirler. Bu ülkelerde toplumların fen, mühendislik, matematik ve teknoloji okuryazarlığının geliştirilmesi çok önemsenmektedir. Bu meslekleri seçmeleri için gençler bilinçlendirilip teşvik edilmektedir.

Ülkemizde durumGelişmiş ülkelerdeki ideal mühendisliğin ne olduğu yukarıda bahsedilmiştir. Ülkemiz de ise maalesef durum bambaşkadır. Teknoloji geliştirme yerine dışarıdan satın alma kolaycılığı yapıldığı için mühendisliğin değeri toplumda yaygın bir yer bulamamıştır. Mühendis dendiğinde yaygın olarak anlaşılan pozisyonlar; satış, pazarlama, işletme ve bakım mühendisi gibi pozisyonlardır. Mühendislik bölümlerinden çok fazla sayıda mezun verildiğinden, yukarıda bahsedilen pozisyonlarda dahi iş bulmak güçleşmektedir.

Seçkin iş olanakları: Ülkemizde dünya standartlarında mühendislik pozisyonları çok azdır. Bu pozisyonlara gelebilmek için; iyi bir üniversiteden mezun, güçlü referanslara sahip, iyi seviyede yabancı dil bilen, ekip çalışmasına yatkın ve güçlü iletişim özelliklerini taşımak gerekmektedir. Bu özellikleri sonradan kazanmak çok zor olacaktır.

Ülkemizde eğitimin durumu: Son yıllarda çok fazla üniversitede mühendislik bölümleri açılmıştır. Bu okulların akademik kadroları, laboratuar, derslik, kütüphane, yurt vb altyapı olanakları sınırlıdır. Diğer yandan üniversiteler ülke endüstrisinin problemlerini çözmeye odaklı olmayıp, yurt dışındaki akademik gelişmeleri takip etmektedirler. Piyasadan kopuk bir akademik hayat söz konusudur.

Sonuç olarak; mühendis adaylarının iyi eğitim aldıklarını söylemek çok güçtür. Mezun olan gençler çalışma hayatına hazır değildir. Yaygın olarak şu ifade çoğu meslektaşımızın dilindedir.  "Mezun olduğumda sudan çıkmış balığa döndüm".

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği:

Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlarına uygun olarak gelişimini sağlamak, meslek mensuplarının birbiriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere 1954 yılında kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir mühendislik meslek örgütüdür.

TMMOB`ne bağlı toplam 24 mühendislik mesleği vardır. 2018 yılı sonu itibarıyla tüm odalarımıza bağlı mühendislerin sayısı yaklaşık 560.000 civarındadır. İnşaat, Makina, Mimarlık ve Elektrik-Elektronik Mühendisliklerinin, tüm meslek odalarına üye olan mühendislere oranı %63`tür.

2018 yılı sonu itibarı ile  Elektrik Mühendisleri Odası`na üye sayısı ise 63.000`dir.  EMO Öğrencilerin akademik hayatları sırasında, üniversite-sanayi arasında koordine kurarak, gençlerimizin mühendislik mesleğine adapte olmaları için çalışmalar yapmaktadır.

Tercihte bulunacak adaylar, veliler ve rehber öğretmenler için çalışmalarımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Bu çalışmada EMO bünyesindeki meslek gruplarının 2018 yılı kontenjan, taban ve tavan puanları ile mesleki iş alanlarını bulabilirsiniz.

Umutla: Tüm zorluklara rağmen ülkemizin bağımsızlığı, refahı, bireylerin mutluluğu ve insanlık ailesinin onurlu bir üyesi olmak için yaratıcı, özgür düşünen, tutkulu gençlerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerini seçmelerini bekliyoruz. 

Ender KELLECİ
ESKİŞEHİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

EMO'ya BAĞLI MÜHENDİSLİKLERİN İŞ ALANLARI
1 ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ/ŞEBEKELERİ
2 ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ/ŞEBEKELERİ
3 HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ (NEHİR, ORTA, BÜYÜK TİP)
4 RÜZGAR ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİ
5 GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİ
6 YÜK YÖNETİMİ VE SİSTEM PLANLAMASI
7 ISI KAZANIMLI ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ
8 ELEKTRİK MAKİNELERİ
9 ENERJİ DEPOLAMA (BATARYALAR, PİLLER) TEKNOLOJİSİ
10 KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ
11 AYDINLATMA TESİSATI VE TEKNOLOJİSİ
12 İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİĞİ
13 BİNA ELEKTRİFİKASYONU VE ÖZDENETİMLİ BİNA TEKNOLOJİLERİ (YAPI İÇ TESİSAT)
14 TOPRAKLAMA, YILDIRIMDAN KORUNMA VE VE ÖNLEME TEKNOLOJİSİ
15 ASANSÖRLER, VİNÇLER, YÜRÜYEN MERDİVENLER VE YOL TEKNOLOJİSİ
16 ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ (BİNA VE SANAYİ)
17 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLIĞI
18 EV VE BÜRO TİPİ AYGITLAR
19 ENDÜSTRİ VE SANAYİDEKİ ELEKTRİKLİ AYGITLAR
20 TELEVİZYON/RADYO (TV/R) İLETİŞİM c
21 KABLOSUZ İLETİŞİM (GEZGİN HABERLEŞME)  TEKNOLOJİSİ
22 VERİ İLETİŞİM  TEKNOLOJİSİ
23 AĞ (NETWORK)  TEKNOLOJİSİ
24 FİBER OPTİK TEKNOLOJİSİ
25 KABLO TV TEKNOLOJİSİ
26 DARBANT İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
27 ANTEN TEKNOLOJİSİ
28 RADYO LİNK TEKNOLOJİSİ
29 SESLENDİRME VE ÖZEL HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
30 UYDU VE UYDU ÜZERİNDEN HABERLEŞME VE YAYIN TEKNOLOJİSİ
31 RADAR VE SONAR TEKNOLOJİSİ
32 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
33 SAYAÇ, ALGILAYICI VE ÇEVİRİCİLER TEKNOLOJİLERİ
34 KONUM BELİRLEME, ARAÇ TANIMA VE YÖNETİM  TEKNOLOJİLERİ
35 ELEKTRONİK GÜVENLİK AYGITLARI TEKNOLOJİLERİ
36 İLETKEN VE KABLOLARIN BAĞLANTI VE EKLEME MALZEMELERİ TEKNOLOJİLERİ
37 ÖLÇÜMBİLİM, KALİBRASYON TEKNOLOJİSİ VE ÖLÇÜ ALETLERİ
38 SES, RESİM VE GÖRÜNTÜ AYGITLARI TEKNOLOJİSİ
39 HAVA MEYDANLARI TEKNOLOJİSİ
40 KARA TAŞITLARI TEKNOLOJİSİ
41 RAYLI TAŞITLAR TEKNOLOJİSİ
42 HAVA TAŞITLARI TEKNOLOJİSİ
43 SU VE DENİZ TAŞITLARI TEKNOLOJİSİ
44 SİNYALİZASYON VE SCADA TEKNOLOJİLERİ
45 PROJE VE UYGULAMA DENETÇİSİ
46 ORGANİZASYON, BELGELENDİRME VE YAZILIM UYGULAMALARI
47 KULLANICILARA YÖNELİK YÖNETİM UYGULAMA TEKNOLOJİLERİ
48 KURUMSAL BİLGİ İŞLEM UYGULAMALARI VE TEKNOLOJİLERİ
49 ADLİ BİLİŞİM VE BİLİŞİM SUÇLARI UYGULAMALARI VE TEKNOLOJİLERİ
50 BENZETİM(SİMÜLASYON)- EĞLENCE UYGULAMALARI VE TEKNOLOJİLERİ
51 DONATIM VE YARDIMCI ARAÇ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ
52 YAZILIM GELİŞTİRME ARAÇLARI VE TEKNOLOJİLERİ
53 YAPAY ZEKA VE ROBOTSAL UYGULAMA TEKNOLOJİLERİ
54 BİLİMSEL KURAM TASARIM VE MODELLEME TEKNOLOJİLERİ
55 TAŞINABİLİR VE GİYİLEBİLİR BİLGİSAYAR-YAZILIM VE DONANIM TEKNOLOJİLERİ
56 HASTAHANE VE SAĞLIK UYGULAMALARI VE TEKNOLOJİLERİ
57 BİYOENFORMATİK UYGULAMALARI VE TEKNOLOJİLERİ
58 PARALEL HESAPLAMA TEKNOLOJİLERİ
59 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM UYGULAMALARI VE TEKNOLOJİLERİ
60 VERİ TABANLARI UYGULAMALARI VE TEKNOLOJİLERİ
61 YAZILIM ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ
62 WEB UYGULAMA TEKNOLOJİLERİ
63 BİLİMSEL DİLLER VE ÖZDEVİNİRLER
64 AJAN VE ANTİVİRÜS KORUMA YAZILIM TEKNOLOJİLERİ
65 BİLGİSAYAR BİLİMİ KURAMI UYGULAMALARI
66 İŞLETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI VE TEKNOLOJİLERİ
67 YARDIMCI ARAÇ YAZILIMLARI
68 BANKACILIK VE FİNANS UYGULAMALARI
69 BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİLERİ
70 KUANTUM VE BİYOLOJİK HESAPLAMA MİMARİSİ TEKNOLOJİLERİ
71 İNSAN MAKİNE ETKİLEŞİMİ UYGULAMA TEKNOLOJİLERİ
72 PROJE YÖNETİM UYGULAMALARI VE TEKNOLOJİLERİ
73 GÖRÜNTÜLEME AYGITLARI
74 FİBER OPTİK TEKNOLOJİSİ
75 ELEKTROFİZYOLOJİK TAKİP AYGIT TEKNOLOJİLERİ
76 STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON CİHAZLARI VE YÖNETİMİ
77 LABORATUVAR TETKİK AYGIT TEKNOLOJİLERİ
78 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON CİHAZLARI
79 CERRAHİ MÜDAHALE AYGITLARI
80 TIBBİ GAZLAR DAĞITIM TEKNOLOJİSİ
81 BİYOMEDİKAL VERİ TEKNOLOJİLERİ VERİ YÖNETİMİ
82 PROTEZ-ORTEZ AYGITLARI
83 YAPAY ORGAN VE ORGAN ÇALIŞMALARINI DÜZENLEYEN AYGITLAR
84 DİŞ SAĞLIĞI VE TEDAVİ AYGIT TEKNOLOJİLERİ
85 OPTİK ALANINDA KULLANILAN AYGIT TEKNOLOJİLERİ
86 SU ALTI, HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ ALANINDA KULLANILAN AYGIT TEKNOLOJİLERİ
87 ONKOLOJİ ALANINDA KULLANILAN AYGIT TEKNOLOJİLERİ

 Gönderen: haber

YORUM YAZ
Bu habere yorumlar
eskişehir güvenlik kamerası

Eskişehir Eğitim Haberleri

Eskişehir Günlük Kiralık Ev

Eskişehir'de bulunan günlük kiralık ev, apart listesi

Eskişehir İkinci El Araç İlanları

İkinci el otomobil, motosiklet, bisiklet, araç ilanları

Eskişehir Emlak Alım Satım Portalı

Ev, işyeri, arazi, tarla alım satım portalı, ücretsiz emlak ilanları

Eskişehir Ücretsiz Seri İlanlar

Eskişehir İş İlanları, Bilgisayar ve Parçaları, Bisiklet/Motosiklet, Bitki-çiçek / Süs-ev Bitkileri, Cep Telefonu, Ders-Eğitim Verenler / Almak İsteyenler, Diğer İlanlar, Ev Arkadaşı, Ev Eşyası, Evcil Hayvanlar, Kitap, Müzik Aletleri, Spor Malzemeleri, İş Arayanlar, İşçi-Eleman Arayanlar