13 A饀stos 2020 Per㧐mbe
RAMAZAN TAKVAYI 中RENME AYIDIR

RAMAZAN TAKVAYI 中RENME AYIDIR

Konuk Yazar
Konuk Yazar

RAMAZAN TAKVAYI 中RENME AYIDIR

Ramazan takv鈟 鲳renme ay齞齬. Oru tuta tuta sak齨may 鲳renirsin, takv鈟 鲳renirsin. Sak齨mak nedir? G黱ah g鰎d zaman, can da istedi餴 zaman "ay dayanamayaca瘕m ya, 鏾k da sevdim, 鏾k da can齧 istedi " ama yapmayacak, i⺶e onu 鲳reniyor Ramazan'da.

Su kars齨da. Hava s齝ak k齬k derece s齝ak.Su burada, bardak bu饀lanm, a饅 kurumu, suyu i鏼iyor.
Neyi 鲳reniyor?
 葭memeyi 鲳reniyor. Bir ay bunu 鲳reniyoruz. Yemek orada, meyve orada,karpuz orada buzdolab齨da; evde kimse yok. Ye be !
"A dolab齨 kapa瘕n t齥齨. "
 "Olmaz, yemem."
 "Neden?"
 "Korkar齧, sak齨齬齧."
 Ha i⺶e o,takv o. Ba⺧a bir 㧐y de餴l. 蔺te takv can istedi餴 halde karpuzu yememek, suyu i鏼emek, sabretmek, kendini tutmak, iradesinin kuvvetli olmas. 蔺te bunu 鲳reneceksin.
Ramazan'da neyi 鲳renecekmi㱮z?
Can齧齴 istese bile, can齧齴齨 鏴kti餴 bir 㧐y Allah'齨 r齴as齨a uygun de餴lse, onun kars齨da kendimizi tutmay, durmay 鲳renecekmi㱮z.
 Ramazan'da 鲳rendi餴miz bu davran, yani kendimizi tutabilmeyi Ramazan'dan sonra da g黱ahlara kar uygulayabilmeyiz. 逐rendik ya art齥.
 "Tamam ben bu i㱮 yapar齧. B齬ak hocam ben yapay齧. yapabilirim."
 "Yapabilir misin?"
 "Yapar齧, diplomam var. Ramazan'dan ge鐃im. Diploma ald齧 yapar齧."
"Yap o zaman!"


 Prof. Dr. M. Esad CO轆N (Rh.A)YORUM YAZ
Bu habere yorumlar
Yazar齨 Di餰r YAZILARI
eski㧐hir g黺enlik kameras

Eski㧐hir G黱l黭 Kiral齥 Ev

Eski㧐hir'de bulunan g黱l黭 kiral齥 ev, apart listesi

Eski㧐hir 逐renci Apart ve Yurtlar

逐renci apart ve yurtlar齨齨 listesi, harita konumlar, foto餽af ve detay bilgileri, fiyatlar

Eski㧐hir Emlak Al齧 Sat齧 Portal

Ev, i⺻eri, arazi, tarla al齧 sat齧 portal, 點retsiz emlak ilanlar

Eski㧐hir 躢retsiz Seri 輑anlar

Eski㧐hir 蔺 輑anlar, Bilgisayar ve Par鏰lar, Bisiklet/Motosiklet, Bitki-鏸鏴k / S黶-ev Bitkileri, Cep Telefonu, Ders-E餴tim Verenler / Almak 輘teyenler, Di餰r 輑anlar, Ev Arkada, Ev E⺻as, Evcil Hayvanlar, Kitap, M鼁ik Aletleri, Spor Malzemeleri, 蔺 Arayanlar, 蔺鏸-Eleman Arayanlar

Eski㧐hir Temizlik 辤rketleri

Ev, Merdiven, Villa, B黵o, Okul ve 輓at Sonras Temizlikleri

K齬 D黱

D黱 Salonundan D黱 Foto餽af琮s齨a; Gelinlik, Damatl齥, Gelin Arabas S黶leme, Davetiye, Nikah 㧐keri, hatta Dans Kursuna kadar, ihtiyac齨齴 olacak firmalara ulaan齴 sa餷ayacak bir site ile yine hizmetinizdeyiz. Her hangi bir kategoriye girdi餴nizde o kategoride kay齮l firmalar齨 listesini, ayr齝a ekran齨 sa瘕nda 琮kan Haritada G鰎 butonuyla firmalar齨 harita 鼁erindeki konumlar齨 ayn anda g鰎ebilirsiniz.