Notice: Undefined variable: page_id in /sites/eskisehirgundem_new.com/header.php on line 69

Notice: Undefined variable: page_id in /sites/eskisehirgundem_new.com/header.php on line 72

Şartlar ve koşullar

İÇİNDEKİLER

1. ŞARTLARA İLİŞKİN ANLAŞMA

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

3. KULLANICI TEMSİLLERİ

4. YASAK FAALİYETLER

5. KULLANICI OLUŞTURULAN KATKILAR

6. KATKI LİSANSI

7. İNCELEME KILAVUZU

8. MOBİL UYGULAMA LİSANSI

9. GÖNDERİLER

10. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS WEB SİTESİ VE İÇERİĞİ

11. REKLAM VERENLER

12. SİTE YÖNETİMİ

13. GİZLİLİK POLİTİKASI

14. SÜRE VE FESİH

15. DEĞİŞİKLİKLER VE KESİNTİLER

16. GEÇERLİ YASA

17. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

18. DÜZELTMELER

19. SORUMLULUK REDDİ

20. SORUMLULUK SINIRLAMALARI

21. TAZMİNAT

22. KULLANICI VERİLERİ

23. ELEKTRONİK HABERLEŞME, İŞLEM VE İMZALAR

24. MUHTELİF

25. BİZE ULAŞIN

1. ŞARTLARA İLİŞKİN ANLAŞMA

Bu Kullanım Koşulları, kişisel olarak veya bir tüzel kişi ("siz") ile eskisehirgundem ("eskisehirgundem", "biz", "bizi" veya "bizim") olarak iş yapan eskisehirgundem arasında yapılan yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmayı teşkil eder. ), http://eskisehirgundem.com web sitesine ve bununla ilgili, bağlantılı veya başka bir şekilde bağlantılı diğer herhangi bir medya formuna, medya kanalına, mobil web sitesine veya mobil uygulamaya (topluca “Site”) erişiminiz ve kullanımınızla ilgili olarak . Siteye erişerek, bu Kullanım Koşullarının tümünü okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi kabul etmektesiniz. BU KULLANIM KOŞULLARININ TÜMÜNÜ KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYİ KULLANMANIZ AÇIKÇA YASAKTIR VE KULLANIMI HEMEN DURDURMALISINIZ.

Zaman zaman Sitede yayınlanabilecek ek şartlar ve koşullar veya belgeler, burada açıkça referans olarak dahil edilmiştir. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Kullanım Koşullarında herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. Bu Kullanım Koşullarının "Son güncelleme" tarihini güncelleyerek herhangi bir değişiklik hakkında sizi uyaracağız ve bu tür her bir değişiklikle ilgili özel bildirim alma hakkından feragat ediyorsunuz. Hangi Koşulların geçerli olduğunu anlamak için Sitemizi her kullandığınızda lütfen geçerli Koşulları kontrol ettiğinizden emin olun. Söz konusu revize Kullanım Koşullarının yayınlandığı tarihten sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde, revize edilen Kullanım Koşullarındaki değişikliklere tabi olacaksınız ve bu değişikliklerden haberdar olduğunuz ve kabul ettiğiniz kabul edileceksiniz.

Sitede sağlanan bilgiler, dağıtımın veya kullanımın yasalara veya düzenlemelere aykırı olacağı veya bizi bu yargı yetkisi veya ülkede herhangi bir kayıt şartına tabi tutacak herhangi bir yargı yetkisi veya ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruluşa dağıtılması veya kullanılması amaçlanmamıştır. . Buna göre, Siteye başka yerlerden erişmeyi seçen kişiler bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yerel kanunların geçerli olduğu durumlarda ve ölçüde yerel kanunlara uymaktan münhasıran sorumludurlar.

Site, en az 18 yaşında olan kullanıcılara yöneliktir. 18 yaşından küçüklerin Siteyi kullanmasına veya siteye üye olmasına izin verilmemektedir.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Aksi belirtilmedikçe, Site bizim mülkiyetimizdedir ve Sitedeki tüm kaynak kodu, veritabanları, işlevsellik, yazılım, web sitesi tasarımları, ses, video, metin, fotoğraf ve grafikler (topluca “İçerik”) ve ticari markalar, hizmettir. burada yer alan markalar ve logolar (“Markalar”) bize aittir veya bizim tarafımızdan kontrol edilir veya bize lisanslanır ve telif hakkı ve ticari marka yasaları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer çeşitli fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet yasaları, uluslararası telif hakkı yasaları, ve uluslararası sözleşmeler. İçerik ve İşaretler, Sitede "OLDUĞU GİBİ" yalnızca bilginiz ve kişisel kullanımınız için sağlanmaktadır. Bu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilenler dışında, Sitenin hiçbir bölümü ve hiçbir İçerik veya İşaret kopyalanamaz, çoğaltılamaz, birleştirilemez, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, postalanamaz, kamuya açık olarak görüntülenemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, iletilemez, dağıtılamaz, satılamaz, lisanslanamaz veya önceden açık yazılı iznimiz olmaksızın herhangi bir ticari amaç için başka şekilde sömürülmüştür.

Siteyi kullanmaya uygun olmanız koşuluyla, Siteye erişmeniz ve Siteyi kullanmanız ve uygun şekilde erişim kazandığınız İçeriğin herhangi bir bölümünün bir kopyasını yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarla indirmeniz veya yazdırmanız için size sınırlı bir lisans verilir. kullanmak. Sitede, İçerikte ve İşaretlerde size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutuyoruz.

3. KULLANICI TEMSİLLERİ

Siteyi kullanarak şunları beyan ve taahhüt etmektesiniz: (1) yasal kapasiteye sahip olduğunuzu ve bu Kullanım Koşullarına uymayı kabul ettiğinizi; (2) ikamet ettiğiniz yargı bölgesinde reşit değilseniz; (3) Siteye otomatik veya insan dışı yollarla, ister bot, komut dosyası veya başka bir şekilde erişmeyeceksiniz; (4) Siteyi herhangi bir yasa dışı veya yetkisiz amaç için kullanmayacaksınız; ve (5) Siteyi kullanımınız herhangi bir geçerli yasa veya düzenlemeyi ihlal etmeyecektir.

Doğru olmayan, doğru olmayan, güncel olmayan veya eksik herhangi bir bilgi verirseniz, hesabınızı askıya alma veya feshetme ve Sitenin (veya herhangi bir bölümünün) mevcut veya gelecekteki tüm kullanımını reddetme hakkına sahibiz.

4. YASAK FAALİYETLER

S'ye erişemez veya kullanamazsınız.

Siteyi kullanıma sunduğumuz amaç dışında herhangi bir amaç için. Site, tarafımızca özel olarak onaylananlar veya onaylananlar dışında herhangi bir ticari girişimle bağlantılı olarak kullanılamaz.

Sitenin bir kullanıcısı olarak şunları yapmamayı kabul edersiniz:

Bizden yazılı izin almadan doğrudan veya dolaylı olarak bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak veya derlemek için Siteden veri veya diğer içeriği sistematik olarak alın. Özellikle kullanıcı şifreleri gibi hassas hesap bilgilerini öğrenmeye yönelik herhangi bir girişimde, bizi ve diğer kullanıcıları kandırmak, dolandırmak veya yanlış yönlendirmek. Herhangi bir İçeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan veya Sitenin ve/veya burada yer alan İçeriğin kullanımına sınırlamalar getiren özellikler de dahil olmak üzere, Sitenin güvenlikle ilgili özelliklerini atlatmak, devre dışı bırakmak veya başka bir şekilde müdahale etmek. Bize göre bizi ve/veya Siteyi kötülemek, lekelemek veya başka şekilde zarar vermek. Başka bir kişiyi taciz etmek, kötüye kullanmak veya zarar vermek için Siteden elde edilen herhangi bir bilgiyi kullanın. Destek hizmetlerimizi uygunsuz şekilde kullanın veya yanlış suistimal veya suistimal raporları gönderin. Siteyi yürürlükteki yasalara veya düzenlemelere aykırı bir şekilde kullanın. Sitenin yetkisiz olarak çerçevelenmesi veya Siteye bağlantı verilmesi. Virüsleri, Truva atlarını veya aşırı büyük harf kullanımı ve istenmeyen posta (sürekli tekrarlanan metin gönderme) dahil olmak üzere, herhangi bir tarafın Site'yi kesintisiz olarak kullanmasına ve Siteden yararlanmasına engel olan diğer materyalleri yüklemek veya iletmek (veya yüklemeye veya aktarmaya çalışmak) veya Sitenin kullanımını, özelliklerini, işlevlerini, işletimini veya bakımını değiştirir, bozar, bozar, değiştirir veya müdahale eder. Yorum veya mesaj göndermek için komut dosyaları kullanmak veya herhangi bir veri madenciliği, robot veya benzer veri toplama ve çıkarma araçlarını kullanmak gibi sistemin herhangi bir otomatik kullanımına dahil olun. Herhangi bir İçerikten telif hakkı veya diğer mülkiyet hakları bildirimini silin. Başka bir kullanıcının veya kişinin kimliğine bürünmeye veya başka bir kullanıcının kullanıcı adını kullanmaya çalışmak. Net grafik değişim biçimleri (“gifler”), 1×1 pikseller, web hataları, çerezler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, pasif veya aktif bir bilgi toplama veya aktarım mekanizması işlevi gören herhangi bir materyali yükleyin veya iletin (veya yüklemeye veya iletmeye çalışın). veya diğer benzer cihazlar (bazen "casus yazılım" veya "pasif toplama mekanizmaları" veya "pcms" olarak anılır). Siteye veya Siteye bağlı ağlara veya hizmetlere müdahale etmek, bozmak veya gereksiz bir yük oluşturmak. Sitenin herhangi bir bölümünü size sağlamakla meşgul olan çalışanlarımızı veya aracılarımızı taciz etmek, kızdırmak, korkutmak veya tehdit etmek. Siteye veya Sitenin herhangi bir bölümüne erişimi engellemek veya kısıtlamak için tasarlanmış Sitenin herhangi bir önlemini atlamaya çalışmak. Flash, PHP, HTML, JavaScript veya diğer kodlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sitenin yazılımını kopyalayın veya uyarlayın. Yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlar dışında, Sitenin bir bölümünü oluşturan veya herhangi bir şekilde oluşturan yazılımlardan herhangi birini deşifre etmeyin, kaynak koda dönüştürün, parçalarına ayırın veya tersine mühendislik yapın. Standart arama motoru veya İnternet tarayıcısı kullanımının sonucu olmadıkça, Siteye erişen herhangi bir örümcek, robot, hile aracı, kazıyıcı veya çevrimdışı okuyucu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir otomatik sistemi kullanma, başlatma, geliştirme veya dağıtma veya yetkisiz komut dosyası veya diğer yazılımları kullanmak veya başlatmak. Sitede alışveriş yapmak için bir satın alma acentesi veya satın alma acentesi kullanın. İstenmeyen e-posta göndermek amacıyla elektronik veya diğer yollarla kullanıcıların kullanıcı adlarını ve/veya e-posta adreslerini toplamak veya otomatik araçlarla veya sahte iddialarla kullanıcı hesapları oluşturmak dahil olmak üzere Siteyi izinsiz kullanmak. Siteyi bizimle rekabet etme çabasının bir parçası olarak kullanmak veya Siteyi ve/veya İçeriği herhangi bir gelir getirici girişim veya ticari girişim için kullanmak. Mal ve hizmetlerin reklamını yapmak veya satış teklifinde bulunmak için Siteyi kullanın.

5. KULLANICI OLUŞTURULAN KATKILAR

Site, kullanıcılara içerik gönderme veya gönderme olanağı sunmaz. Size metin, yazı, video, ses, fotoğraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bize veya Sitede içerik ve materyal oluşturma, gönderme, postalama, görüntüleme, iletme, gerçekleştirme, yayınlama, dağıtma veya yayınlama fırsatı sağlayabiliriz. , grafikler, yorumlar, öneriler veya kişisel bilgiler veya diğer materyaller (topluca "Katkılar"). Katkılar, Sitenin diğer kullanıcıları ve üçüncü taraf web siteleri aracılığıyla görüntülenebilir. Bu nedenle ilettiğiniz Katkılar, Site Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alınabilir. Herhangi bir Katkı oluşturduğunuzda veya kullanıma sunduğunuz zaman, aşağıdakileri beyan ve garanti edersiniz:

Katkılarınızın oluşturulması, dağıtılması, iletilmesi, halka açık gösterimi veya performansı ve Katkılarınızın erişimi, indirilmesi veya kopyalanması, telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır veya bunlarla sınırlı olmamak üzere mülkiyet haklarını ihlal etmez ve etmeyecektir. herhangi bir üçüncü şahsın manevi hakları. yaratıcısı ve sahibi sizsiniz veya sahip olduğunuzBize, Siteye ve Sitenin diğer kullanıcılarına Katkılarınızı Site ve bu Kullanım Koşulları tarafından öngörülen herhangi bir şekilde kullanma yetkisi vermek için gerekli lisanslar, haklar, izinler, sürümler ve izinler. Katkılarınız tarafından öngörülen herhangi bir şekilde dahil edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için Katkılarınızdaki her bir tanımlanabilir bireysel kişinin adını veya benzerliğini kullanmak için yazılı izin, ibra ve/veya izne sahipsiniz. Site ve bu Kullanım Koşulları. Katkılarınız yanlış, hatalı veya yanıltıcı değildir. Katkılarınız, istenmeyen veya yetkisiz reklamlar, promosyon malzemeleri, piramit şemaları, zincirleme mektuplar, spam, toplu postalar veya diğer talep biçimleri değildir. Katkılarınız müstehcen, açık saçık, şehvetli, pis, şiddet içeren, taciz edici, iftira niteliğinde, iftira niteliğinde veya başka bir şekilde (tarafımızca belirlendiği üzere) sakıncalı değildir. Katkılarınız kimseyle alay etmez, alay etmez, küçük düşürmez, yıldırmaz veya kötüye kullanmaz. Katkılarınız, başka herhangi bir kişiyi taciz etmek veya tehdit etmek (bu terimlerin yasal anlamında) ve belirli bir kişiye veya insan sınıfına karşı şiddeti teşvik etmek için kullanılmaz. Katkılarınız, geçerli herhangi bir yasayı, düzenlemeyi veya kuralı ihlal etmez. Katkılarınız, herhangi bir üçüncü tarafın gizlilik veya tanıtım haklarını ihlal etmez. Katkılarınız, çocuk pornografisi ile ilgili herhangi bir geçerli yasayı ihlal etmez veya başka bir şekilde, reşit olmayanların sağlığını veya esenliğini korumayı amaçlamaz. Katkılarınız ırk, ulusal köken, cinsiyet, cinsel tercih veya fiziksel engel ile bağlantılı rahatsız edici yorumlar içermez. Katkılarınız, bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü veya geçerli herhangi bir yasa veya düzenlemeyi başka bir şekilde ihlal etmez veya ihlal eden materyale bağlantı vermez.

Sitenin yukarıda belirtilenleri ihlal edecek şekilde kullanılması bu Kullanım Koşullarını ihlal eder ve diğer şeylerin yanı sıra Siteyi kullanma haklarınızın feshedilmesine veya askıya alınmasına neden olabilir.

6. KATKI LİSANSI

Siz ve Site, Gizlilik Politikasının şartlarına ve seçimlerinize (ayarlar dahil) uygun olarak sağladığınız her türlü bilgi ve kişisel veriye erişebileceğimizi, depolayabileceğimizi, işleyebileceğimizi ve kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

Siteyle ilgili öneriler veya diğer geri bildirimler göndererek, bu tür geri bildirimleri size herhangi bir ücret ödemeden herhangi bir amaçla kullanabileceğimizi ve paylaşabileceğimizi kabul etmektesiniz.

Katkılarınız üzerinde herhangi bir mülkiyet iddiasında bulunmayız. Tüm Katkılarınızın ve Katkılarınızla ilişkili her türlü fikri mülkiyet haklarının veya diğer mülkiyet haklarının tam mülkiyeti sizde kalır. Sitenin herhangi bir alanında tarafınızca sağlanan Katkılarınızda yer alan herhangi bir beyan veya beyandan sorumlu değiliz. Siteye Katkılarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz ve Katkılarınızla ilgili olarak bizi her türlü sorumluluktan muaf tutmayı ve aleyhimize herhangi bir yasal işlemden kaçınmayı açıkça kabul ediyorsunuz.

7. İNCELEME KILAVUZU

Size Sitede incelemeler veya derecelendirmeler bırakabileceğiniz alanlar sağlayabiliriz. Bir inceleme yayınlarken, aşağıdaki kriterlere uymalısınız: (1) incelenmekte olan kişi/kuruluşla ilk elden deneyime sahip olmalısınız; (2) incelemeleriniz rahatsız edici küfür veya küfürlü, ırkçı, saldırgan veya nefret dolu dil içermemelidir; (3) yorumlarınız din, ırk, cinsiyet, ulusal köken, yaş, medeni durum, cinsel yönelim veya engelliliğe dayalı ayrımcı referanslar içermemelidir; (4) yorumlarınız yasa dışı faaliyetlere göndermeler içermemelidir; (5) olumsuz yorumlar yayınlarsanız, rakiplerle bağlantılı olmamalısınız; (6) davranışın yasallığı konusunda herhangi bir sonuca varmamalısınız; (7) yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunamazsınız; ve (8) başkalarını olumlu veya olumsuz yorum göndermeye teşvik eden bir kampanya düzenleyemezsiniz.

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak yorumları kabul edebilir, reddedebilir veya kaldırabiliriz. Herhangi biri değerlendirmeleri sakıncalı veya yanlış bulsa bile, incelemeleri tarama veya silme yükümlülüğümüz kesinlikle yoktur. İncelemeler tarafımızca desteklenmemektedir ve bizim görüşlerimizi veya bağlı şirketlerimizin veya ortaklarımızın görüşlerini yansıtmayabilir. Herhangi bir inceleme veya herhangi bir incelemeden kaynaklanan herhangi bir talep, yükümlülük veya kayıp için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bir inceleme göndererek, işbu belgeyle bize çoğaltma, değiştirme, tercüme etme, herhangi bir yolla aktarma, görüntüleme, gerçekleştirme, ve/veya incelemelerle ilgili tüm içeriği dağıtmak.

8. MOBİL UYGULAMA LİSANSI

Lisansı Kullan

Siteye bir mobil uygulama aracılığıyla erişirseniz, mobil uygulamayı size ait olan veya sizin kontrol ettiğiniz kablosuz elektronik cihazlara kurmanız ve bu cihazlarda kullanmanız ve Siteye erişmeniz ve kullanmanız için size geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir hak veriyoruz. mobil uygulama bu tür cihazlarda kesinlikle bu mobil uygulamanın hüküm ve koşullarına uygun olarak

Bu Kullanım Koşullarında yer alan tütsü. (1) Yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlar dışında, uygulamayı kaynak koda dönüştüremez, tersine mühendislik yapamaz, parçalarına ayıramaz, kaynak kodunu türetmeye teşebbüs edemez veya uygulamanın şifresini çözemezsiniz; (2) uygulamadan herhangi bir değişiklik, uyarlama, iyileştirme, geliştirme, çeviri veya türev çalışma yapma; (3) uygulamaya erişiminiz veya kullanımınızla bağlantılı olarak geçerli yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal etmek; (4) tarafımızca veya uygulamanın lisans verenleri tarafından yayınlanan herhangi bir mülkiyet bildirimini (telif hakkı veya ticari marka bildirimi dahil) kaldırmak, değiştirmek veya gizlemek; (5) uygulamayı herhangi bir gelir getirici girişim, ticari girişim veya tasarlanmadığı veya tasarlanmamış başka bir amaç için kullanmak; (6) uygulamayı, aynı anda birden fazla cihaz veya kullanıcı tarafından erişime veya kullanıma izin veren bir ağ veya başka bir ortam üzerinden kullanılabilir hale getirmek; (7) uygulamayı, herhangi bir şekilde uygulamayla doğrudan veya dolaylı olarak rekabet edebilecek veya onun yerine geçecek bir ürün, hizmet veya yazılım oluşturmak için kullanmak; (8) uygulamayı herhangi bir web sitesine otomatik sorgular göndermek veya istenmeyen ticari e-posta göndermek için kullanmak; veya (9) herhangi bir tescilli bilgiyi veya arayüzlerimizden herhangi birini veya diğer fikri mülkiyetimizi, uygulama ile birlikte kullanılacak herhangi bir uygulamanın, aksesuarın veya cihazın tasarımında, geliştirilmesinde, imalatında, lisanslanmasında veya dağıtımında kullanamazsınız.

Apple ve Android Cihazlar

Siteye erişmek için Apple Store veya Google Play'den (her biri bir "Uygulama Dağıtıcısı") edinilen bir mobil uygulamayı kullandığınızda aşağıdaki koşullar geçerlidir: (1) mobil uygulamamız için size verilen lisans, aşağıdakilerle sınırlıdır: Uygulamayı Apple iOS veya Android işletim sistemlerini kullanan bir cihazda kullanmak için geçerli olan ve ilgili Uygulama Distribütörünün hizmet koşullarında belirtilen kullanım kurallarına uygun olarak devredilebilir lisans; (2) bu Kullanım Koşullarında yer alan bu mobil uygulama lisansının hüküm ve koşullarında belirtilen veya yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde mobil uygulamaya ilişkin her türlü bakım ve destek hizmetini sağlamaktan sorumluyuz ve her birinin Uygulama Distribütörünün, mobil uygulama ile ilgili olarak herhangi bir bakım ve destek hizmeti verme yükümlülüğü yoktur; (3) Mobil uygulamanın herhangi bir geçerli garantiye uymaması durumunda, ilgili Uygulama Dağıtıcısına bildirimde bulunabilirsiniz ve Uygulama Dağıtıcısı, şart ve politikalarına uygun olarak varsa satın alma bedelini iade edebilir, mobil uygulama için ödeme yapılır ve geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, Uygulama Distribütörünün mobil uygulama ile ilgili olarak başka hiçbir garanti yükümlülüğü olmayacaktır; (4) (i) ABD hükümetinin ambargosuna tabi olan veya ABD hükümeti tarafından “terörist destekleyen” ülke olarak belirlenmiş bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) olmadığınızı beyan ve garanti edersiniz. herhangi bir ABD hükümetinin yasaklı veya kısıtlı taraflar listesinde yer alan; (5) mobil uygulamayı kullanırken geçerli üçüncü taraf sözleşme şartlarına uymalısınız, örneğin bir VoIP uygulamanız varsa, mobil uygulamayı kullanırken onların kablosuz veri hizmeti sözleşmesini ihlal etmemelisiniz; ve (6) Uygulama Distribütörlerinin, bu Kullanım Koşullarında yer alan bu mobil uygulama lisansındaki hüküm ve koşulların üçüncü taraf lehtarları olduğunu ve her Uygulama Distribütörünün bu hakka sahip olacağını (ve sahip olduğu kabul edilecektir) onaylar ve kabul edersiniz. hakkını kabul etti) bu Kullanım Koşullarında yer alan bu mobil uygulama lisansındaki hüküm ve koşulları üçüncü taraf lehtar olarak size karşı uygulamak.

9. GÖNDERİLER

Sizin tarafınızdan bize sağlanan Site ("Gönderimler") ile ilgili tüm soruların, yorumların, önerilerin, fikirlerin, geri bildirimlerin veya diğer bilgilerin gizli olmadığını ve yegane mülkiyetimiz olacağını onaylar ve kabul edersiniz. Tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere münhasır haklara sahip olacağız ve bu Gönderilerin herhangi bir yasal amaçla, ticari veya başka bir şekilde, size herhangi bir bildirim veya tazminat olmaksızın sınırsız kullanım ve yayma hakkına sahip olacağız. İşbu belgeyle, bu tür Gönderimlere ilişkin tüm manevi haklardan feragat etmektesiniz ve bu tür Gönderimlerin size ait orijinal olduğunu veya bu Gönderimleri gönderme hakkına sahip olduğunuzu işbu belgeyle garanti etmektesiniz. Gönderimlerinizdeki herhangi bir mülkiyet hakkının iddia edilen veya fiili ihlali veya kötüye kullanılması için bize karşı herhangi bir başvuru yapılmayacağını kabul edersiniz.

10. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS WEB SİTESİ VE İÇERİĞİ

Site, makaleler, fotoğraflar, metinler, grafikler, resimler, tasarımlar, müzik, ses, video, bilgi, uygulamaların yanı sıra diğer web sitelerine ("Üçüncü Taraf Web Siteleri") bağlantılar içerebilir (veya Site aracılığıyla size gönderilebilir). , yazılım ve üçüncü taraflara ait olan veya bunlardan kaynaklanan diğer içerik veya öğeler ("Üçüncü Taraf İçeriği"). Bu Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Üçüncü Taraf

y İçerik tarafımızca araştırılmaz, izlenmez veya doğruluğu, uygunluğu veya eksiksizliği açısından kontrol edilmez ve Site aracılığıyla erişilen herhangi bir Üçüncü Şahıs Web Sitesinden veya üzerinde yayınlanan, aracılığıyla erişilebilen veya buradan yüklenen herhangi bir Üçüncü Şahıs İçeriğinden sorumlu değiliz. Üçüncü Şahıs Web Sitelerinde veya Üçüncü Şahıs İçeriğinde yer alan içerik, doğruluk, saldırganlık, görüşler, güvenilirlik, gizlilik uygulamaları veya diğer politikalar dahil olmak üzere Site. Herhangi bir Üçüncü Şahıs Web Sitesinin veya herhangi bir Üçüncü Şahıs İçeriğinin dahil edilmesi, bunlara bağlantı verilmesi veya bunların kullanımına veya kurulumuna izin verilmesi, bunların bizim tarafımızdan onaylandığı veya onaylandığı anlamına gelmez. Siteden ayrılmaya ve Üçüncü Şahıs Web Sitelerine erişmeye veya herhangi bir Üçüncü Şahıs İçeriğini kullanmaya veya yüklemeye karar verirseniz, bunu riski size ait olmak üzere yaparsınız ve bu Kullanım Koşullarının artık geçerli olmadığını bilmelisiniz. Siteden gezindiğiniz herhangi bir web sitesinin veya Siteden kullandığınız veya yüklediğiniz herhangi bir uygulamayla ilgili gizlilik ve veri toplama uygulamaları dahil olmak üzere geçerli hüküm ve politikalarını incelemelisiniz. Üçüncü Şahıs Web Siteleri aracılığıyla yaptığınız tüm satın alma işlemleri, diğer web siteleri aracılığıyla ve diğer şirketlerden yapılacaktır ve münhasıran sizinle ilgili üçüncü şahıs arasında olan bu tür satın alımlarla ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Üçüncü Şahıs Web Sitelerinde sunulan ürün veya hizmetleri onaylamadığımızı ve bu tür ürün veya hizmetleri satın almanızdan kaynaklanan herhangi bir zarardan bizi masun tutacağınızı kabul ve beyan edersiniz. Ek olarak, herhangi bir Üçüncü Şahıs İçeriğinden veya Üçüncü Şahıs Web Siteleriyle herhangi bir temastan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde ortaya çıkan sizin tarafınızdan maruz kalınan zararlardan veya size verilen zararlardan bizi masun tutacaksınız.

11. REKLAM VERENLER

Reklam verenlerin reklamlarını ve diğer bilgilerini Sitenin kenar çubuğu reklamları veya afiş reklamları gibi belirli alanlarında görüntülemelerine izin veriyoruz. Bir reklamveren iseniz, Siteye yerleştirdiğiniz tüm reklamların ve Sitede sunulan hizmetlerin veya bu reklamlar aracılığıyla satılan ürünlerin tüm sorumluluğu size aittir. Ayrıca, bir reklamcı olarak, fikri mülkiyet hakları, tanıtım hakları ve sözleşme hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Siteye reklam yerleştirmek için tüm haklara ve yetkiye sahip olduğunuzu garanti ve beyan edersiniz. Biz sadece bu tür reklamları yerleştirmek için alan sağlıyoruz ve reklam verenlerle başka bir ilişkimiz yok.

12. SİTE YÖNETİMİ

Aşağıdakileri yapma hakkımızı saklı tutarız, ancak yükümlülüğümüz yoktur: (1) Siteyi bu Kullanım Koşullarının ihlaline karşı izlemek; (2) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, yasayı veya bu Kullanım Koşullarını ihlal eden kişilere karşı, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, söz konusu kullanıcıyı kolluk kuvvetlerine bildirmek de dahil olmak üzere uygun yasal işlemleri başlatmak; (3) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, Katkılarınızdan herhangi birini veya herhangi bir bölümünü reddetmek, bunlara erişimi kısıtlamak, kullanılabilirliğini sınırlamak veya (teknolojik olarak mümkün olduğu ölçüde) devre dışı bırakmak; (4) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve sınırlama, bildirim veya yükümlülük olmaksızın, Siteden kaldırmak veya boyutu aşırı olan veya herhangi bir şekilde sistemlerimiz için yük oluşturan tüm dosya ve içeriği devre dışı bırakmak; ve (5) Siteyi, haklarımızı ve mülkiyetimizi korumak ve Sitenin düzgün işleyişini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir şekilde başka şekilde yönetmek.

13. GİZLİLİK POLİTİKASI

Veri gizliliğini ve güvenliğini önemsiyoruz. Lütfen Gizlilik Politikamızı inceleyin: http://eskisehirgundem.com/policy. Siteyi kullanarak, bu Kullanım Koşullarına dahil edilen Gizlilik Politikamıza bağlı kalmayı kabul edersiniz. Lütfen Sitenin Brezilya'da barındırıldığını unutmayın. Siteye, Brezilya'daki geçerli yasalardan farklı kişisel verilerin toplanması, kullanılması veya ifşa edilmesini düzenleyen yasalar veya diğer gereklilikler ile dünyanın herhangi bir bölgesinden erişirseniz, Siteyi kullanmaya devam etmeniz yoluyla verilerinizi Brezilya'ya aktarmış olursunuz. ve verilerinizin Brezilya'ya aktarılmasını ve Brezilya'da işlenmesini kabul edersiniz.

14. SÜRE VE FESİH

Bu Kullanım Koşulları, Siteyi kullandığınız süre boyunca tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu Kullanım Koşullarının başka herhangi bir hükmünü sınırlamadan, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve bildirimde bulunma veya sorumluluk olmadan, herhangi bir nedenden ötürü herhangi bir kişiye veya herhangi bir kişiye Siteye erişimi ve kullanımını (belirli IP adreslerinin engellenmesi dahil) reddetme hakkımızı saklı tutarız. BU KULLANIM ŞARTLARINDA YA DA GEÇERLİ HERHANGİ BİR KANUN VEYA YÖNETMELİKTE BULUNAN HERHANGİ BİR TEMSİL, GARANTİ VEYA SÖZLEŞMENİN İHLALİ DAHİL OLMAK ÜZERE, NEDEN OLMAKSIZIN. SİTE KULLANIMINIZI VEYA KATILIMINIZI SONLANDIRABİLİR VEYA YAYINLADIĞINIZ HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA BİLGİYİ HERHANGİ BİR ZAMAN, UYARI OLMADAN, TAMAMEN BİZİM TAKDİRİMİMİZLE SİLEBİLİRİZ.

Hesabınızı herhangi bir nedenle sona erdirir veya askıya alırsak, üçüncü kişi adına hareket ediyor olsanız bile, kendi adınıza, sahte veya ödünç alınmış bir ad veya herhangi bir üçüncü şahıs adına kaydolmanız ve yeni bir hesap oluşturmanız yasaktır. Parti. Hesabınızı sonlandırmanın veya askıya almanın yanı sıra, uygun yasal işlemleri yapma hakkını saklı tutarız.n, bunlarla sınırlı olmamak üzere, hukuki, cezai ve ihtiyati tazminat arayışı dahil.

15. DEĞİŞİKLİKLER VE KESİNTİLER

Sitenin içeriğini herhangi bir zamanda veya herhangi bir nedenle, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutarız. Ancak Sitemizdeki herhangi bir bilgiyi güncelleme yükümlülüğümüz yoktur. Ayrıca, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Sitenin tamamını veya bir kısmını değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutarız. Sitenin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, fiyat değişikliği, askıya alınması veya durdurulmasından size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağız.

Sitenin her zaman kullanılabilir olacağını garanti edemeyiz. Donanım, yazılım veya diğer sorunlarla karşılaşabilir veya Site ile ilgili bakım yapmamız gerekerek kesintilere, gecikmelere veya hatalara neden olabiliriz. Siteyi herhangi bir zamanda veya herhangi bir nedenle size bildirimde bulunmaksızın değiştirme, revize etme, güncelleme, askıya alma, durdurma veya başka bir şekilde değiştirme hakkımız saklıdır. Sitenin herhangi bir kesintisi veya kesintisi sırasında Siteye erişememeniz veya Siteyi kullanamamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar veya rahatsızlıktan dolayı hiçbir sorumluluğumuz olmadığını kabul edersiniz. Bu Kullanım Koşullarındaki hiçbir şey, Siteyi sürdürmemizi ve desteklememizi veya bunlarla bağlantılı herhangi bir düzeltme, güncelleme veya yayın sağlamamızı zorunlu kılacak şekilde yorumlanmayacaktır.

16. GEÇERLİ YASA

Bu Koşullar, Brezilya yasalarına göre yönetilecek ve tanımlanacaktır. eskisehirgundem ve siz, bu şartlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için Brezilya mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine sahip olacağını gayri kabili rücu kabul edersiniz.

17. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Bağlayıcı Tahkim

Varlığı, geçerliliği veya feshi ile ilgili herhangi bir soru da dahil olmak üzere, bu sözleşmeden kaynaklanan veya onunla bağlantılı herhangi bir anlaşmazlık, Avrupa Tahkim Odası altındaki Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesine yönlendirilecek ve nihai olarak karara bağlanacaktır (Belçika, Brüksel, Avenue Louise, 146 ) kendisine atıfta bulunulmasının bir sonucu olarak bu maddenin bir parçası olarak kabul edilen bu ICAC Kurallarına göre. Hakem sayısı __________ olacaktır. Tahkim yeri veya yasal yeri Brezilya olacaktır. İşlemlerin dili __________ olacaktır. Sözleşmenin tabi olduğu hukuk, Brezilya'nın maddi hukuku olacaktır.

Kısıtlamalar

Taraflar, herhangi bir tahkimin münferiden Taraflar arasındaki Anlaşmazlık ile sınırlı olacağını kabul eder. Yasaların izin verdiği ölçüde, (a) hiçbir tahkim başka bir işlemle birleştirilemez; (b) herhangi bir Anlaşmazlığın toplu dava temelinde tahkim edilmesi veya toplu dava prosedürlerinden yararlanma hakkı veya yetkisi yoktur; ve (c) herhangi bir İhtilafın, kamu veya başka herhangi bir kişi adına sözde temsilci sıfatıyla getirilmesi için hiçbir hak veya yetki yoktur.

Tahkim İstisnaları

Taraflar, aşağıdaki İhtilafların bağlayıcı tahkime ilişkin yukarıdaki hükümlere tabi olmadığını kabul ederler: (a) bir Tarafın fikri mülkiyet haklarından herhangi birinin uygulanmasını veya korunmasını amaçlayan veya bunların geçerliliği ile ilgili herhangi bir Anlaşmazlık; (b) hırsızlık, korsanlık, özel hayatın ihlali veya yetkisiz kullanım iddialarıyla ilgili veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir Anlaşmazlık; ve (c) herhangi bir ihtiyati tedbir talebi. Bu hükmün yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, Taraflardan hiçbiri, bu hükmün yasa dışı veya uygulanamaz bulunan kısmına giren herhangi bir Anlaşmazlığı tahkime götürmeyi seçmeyecek ve bu Anlaşmazlık, aşağıda belirtilen mahkemelerdeki yetkili yargı mahkemesi tarafından karara bağlanacaktır. Yukarıdaki yargı yetkisi ve Taraflar, bu mahkemenin kişisel yargı yetkisine tabi olmayı kabul ederler.

18. DÜZELTMELER

Sitede, açıklamalar, fiyatlandırma, bulunabilirlik ve çeşitli diğer bilgiler dahil olmak üzere yazım hataları, yanlışlıklar veya eksiklikler içeren bilgiler olabilir. Herhangi bir hatayı, yanlışlığı veya eksikliği düzeltme ve Sitedeki bilgileri herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin değiştirme veya güncelleme hakkımızı saklı tutarız.

19. SORUMLULUK REDDİ

SİTE OLDUĞU GİBİ VE MEVCUT OLDUĞU GİBİ SUNULMAKTADIR. SİTE KULLANIMINIZIN VE HİZMETLERİMİZİN RİSKİ TAMAMEN SİZE AİT OLACAĞINI KABUL EDERSİNİZ. KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, SİTE VE KULLANIMINIZLA BAĞLANTILI OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ, SINIRLAMA OLMAKSIZIN, ZIMNİ SATILABİLİRLİK, UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE REDDEDERİZ. SİTE İÇERİĞİNİN VEYA SİTEYE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR WEB SİTESİNİN İÇERİĞİNİN DOĞRULUĞU VEYA TAMLIĞI HAKKINDA HİÇBİR GARANTİ VEYA BEYAN VERMİYORUZ VE HERHANGİ BİR (1) HATA, HATALAR VE HATALAR, 2) SİTEYE ERİŞMENİZ VE KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR TÜRDE KİŞİSEL YARALANMA VEYA MÜLKİYET HASARI, (3) GÜVENLİ SUNUCULARIMIZA VE/VEYA HERHANGİ BİR VE/VEYA TÜM KİŞİSEL BİLGİ VE/VEYA FİNANSAL BİLGİLERE İZİNSİZ ERİŞİM VEYA KULLANIMI BURADA DEPOLANAN, (4) SİTEYE VEYA SİTEDEN İLETİMİN KESİNTİSİ VEYA DURMASI, (5) HERHANGİ BİRHERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN SİTE ÜZERİNDEN VEYA SİTE ÜZERİNDEN AKTARILABİLECEK HATALAR, VİRÜSLER, TROJAN ATLARI VEYA GİBİ HATALAR VE/VEYA (6) HERHANGİ BİR İÇERİK VE MALZEMEDEKİ HATALAR VEYA EKSİKLER VEYA HERHANGİ BİR ZARAR VEYA ZARAR SİTE ÜZERİNDEN YAYINLANAN, İLETİLEN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANILAN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN KULLANIMININ SONUCU. ÜÇÜNCÜ BİR TARAF TARAFINDAN SİTE, HERHANGİ BİR HYPERLINKED WEB SİTE VEYA HERHANGİ BİR WEB SİTE VEYA MOBİL UYGULAMA VEYA HİÇBİR REKLAM ÖZELLİĞİ ÜZERİNDEN REKLAMI YAPILAN VEYA SUNULAN HİÇBİR ÜRÜN VEYA HİZMET İÇİN GARANTİ VERMİYOR, KABUL ETMİYOR, GARANTİ VERMİYORUZ VEYA SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ, SİZ VE HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÜRÜN VEYA HİZMET SAĞLAYICILARI ARASINDAKİ HERHANGİ BİR İŞLEMİN İZLENMESİNDEN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU OLUN. HERHANGİ BİR ORTAMDA VEYA HERHANGİ BİR ORTAMDA ÜRÜN VEYA HİZMET SATIN ALIRKEN GİBİ, UYGUN OLDUĞU YERDE EN İYİ KARARINIZI VE ALIŞTIRMA DIKKATINIZI KULLANMALISINIZ.

20. SORUMLULUK SINIRLAMALARI

HİÇBİR DURUMDA YA DA YÖNETMENLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ VEYA TEMSİLCİLERİMİZ, GEÇ, KAYIP, KAYIP, KAR, KAYIP, DAHİL, DOĞRUDAN, DOLAYLI, DOLAYLI, ÖRNEK OLARAK, ARIZİ, ÖZEL YA DA CEZAİ ZARARLARDAN SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. VEYA SİTE KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN DİĞER ZARARLAR, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE.

21. TAZMİNAT

Makul avukatlar da dahil olmak üzere herhangi bir kayıp, hasar, yükümlülük, iddia veya talebe karşı bağlı kuruluşlarımız, bağlı kuruluşlarımız ve ilgili tüm memurlarımız, acentelerimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız dahil olmak üzere bizi savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul edersiniz. ' herhangi bir üçüncü şahıs tarafından aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan ücretler ve masraflar: (1) Sitenin kullanımı; (2) bu Kullanım Koşullarının ihlali; (3) bu Kullanım Koşullarında belirtilen beyan ve garantilerinizin ihlali; (4) fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir tarafın haklarını ihlal etmeniz; veya (5) Site aracılığıyla bağlantı kurduğunuz Sitenin diğer herhangi bir kullanıcısına yönelik herhangi bir açık zararlı davranış. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, masrafları size ait olmak üzere, bizi tazmin etmeniz gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutarız ve bu tür iddiaların savunmasıyla, masrafları size ait olmak üzere işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Bu tazminata tabi olan bu tür herhangi bir iddia, eylem veya takibattan haberdar olduğumuzda sizi bilgilendirmek için makul çabayı göstereceğiz.

22. KULLANICI VERİLERİ

Sitenin performansını yönetmek amacıyla Siteye ilettiğiniz belirli verileri ve ayrıca Siteyi kullanımınızla ilgili verileri muhafaza edeceğiz. Düzenli rutin veri yedeklemeleri yapmamıza rağmen, ilettiğiniz veya Siteyi kullanarak üstlendiğiniz herhangi bir faaliyetle ilgili tüm verilerden yalnızca siz sorumlusunuz. Bu tür verilerin kaybolması veya bozulması konusunda size karşı hiçbir sorumluluğumuz olmayacağını kabul etmektesiniz ve bu tür verilerin kaybolması veya bozulmasından dolayı aleyhimize dava açma hakkından işbu vesile ile feragat etmektesiniz.

23. ELEKTRONİK HABERLEŞME, İŞLEM VE İMZALAR

Siteyi ziyaret etmek, bize e-posta göndermek ve çevrimiçi formları doldurmak elektronik iletişimi oluşturur. Elektronik iletişim almayı kabul etmektesiniz ve size elektronik olarak, e-posta yoluyla ve Sitede sunduğumuz tüm anlaşmaların, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin yazılı olmasıyla ilgili tüm yasal gereklilikleri karşıladığını kabul etmektesiniz. BURADA ELEKTRONİK İMZALARIN, SÖZLEŞMELERİN, SİPARİŞLERİN VE DİĞER KAYITLARIN KULLANILMASINI VE BİZİM TARAFINDAN VEYA SİTE ÜZERİNDEN BAŞLADIĞIMIZ VEYA TAMAMLANAN İŞLEMLERİN KAYITLARININ, BİLDİRİMLERİN, POLİTİKALARIN VE KAYITLARIN ELEKTRONİK TESLİMATINI KABUL EDERSİNİZ. Herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir kanun, yönetmelik, kural, yönetmelik veya diğer kanunlar kapsamında orijinal imza veya elektronik olmayan kayıtların teslimini veya saklanmasını veya diğer herhangi bir yolla ödeme veya kredi verilmesini gerektiren hak veya gerekliliklerden işbu belgeyle feragat etmektesiniz. elektronik araçlardan daha

24. MUHTELİF

Bu Kullanım Koşulları ve Sitede veya Site ile ilgili olarak tarafımızca yayınlanan herhangi bir politika veya işletme kuralı, sizinle aramızdaki anlaşmanın ve anlayışın tamamını oluşturur. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız veya uygulamamamız, bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Kullanım Koşulları, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde çalışır. Haklarımızı ve yükümlülüklerimizi herhangi bir zamanda veya herhangi bir zamanda başkalarına devredebiliriz. Makul kontrolümüz dışındaki herhangi bir nedenin neden olduğu herhangi bir kayıp, hasar, gecikme veya eylemsizlikten sorumlu veya yükümlü olmayacağız. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün veya bir kısmının yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu belirlenirse, söz konusu hüküm veya hükmün bir kısmı bu Kullanım Koşullarından ayrılabilir olarak kabul edilir ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. hükümler. Bu Kullanım Koşulları veya Sitenin kullanımı sonucunda sizinle aramızda herhangi bir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acentelik ilişkisi kurulmamaktadır. Bu Kullanım Koşullarının bonları hazırlamış olmamız nedeniyle bize karşı yorumlandı. Bu Kullanım Koşullarının elektronik formuna ve bu Kullanım Koşullarını yürütmek için taraflarca imzalanmamasına dayalı olarak sahip olabileceğiniz tüm savunmalardan işbu vesile ile feragat etmektesiniz.

25. BİZE ULAŞIN Siteyle ilgili bir şikayeti çözmek veya Sitenin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen şu adresten bizimle iletişime geçin:

Müeyyedzade Mah. Tatarbeyi sokak No:8, Galata İstanbul